Centralne ogrzewanie (CO) - definicja

serwis nagrzewnic master serwis nagrzewnic master
We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody.
Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy ? jest to dystrybucja ciepła po budowli, uzyskanego z przetworzenia paliwa w jednym, specjalnie przeznaczonym d.

Widok do druku:

serwis nagrzewnic master