wynajem nagrzewnic elektrycznych

domach jednorodzinnych) stosuje się obieg wymuszony.

wynajem nagrzewnic elektrycznych
W instalacjach obejmujących jeden budynek woda może krążyć w wyniku zmian gęstości przy zmianach temperatury (CO grawitacyjne) lub jej przepływ jest wymuszany pompą.
W większych instalacjach stosuje się wyłącznie systemy z wymuszonym obiegiem.
Z.