Na jakie ogrzewanie postawić zimą?

adach są to: materiały stałe: węgiel i jego pochodne (zobacz też: węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks)

Dodane: 21-05-2019 05:53
Na jakie ogrzewanie postawić zimą? palnik na olej zużyty

węgiel i jego pochodne

Ogrzewanie spalinowe

Ogrzewanie spalinowe polega na dostarczaniu ciepła uzyskanego w wyniku procesu spalania materiału zwanego paliwem. W tradycyjnych układach są to:

materiały stałe:
węgiel i jego pochodne (zobacz też: węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks)