skuteczne pozycjonowanie elbląg

Słowa kluczowe w pozycjonowaniu

skuteczne pozycjonowanie elbląg Słowo kluczowe w pozycjonowaniu, inaczej keyword z angielskiego, jest to charakterystyczny ciąg znaków stosowany przez wyróżnik, wspomagający proces wyszukiwania danej informacji.
W rzeczywistości może być to cała fraza zawierająca kilka wyrazów, przykładowo „sprzedaż .