Istnieją trzy mechanizmy przenoszenia ciepła

serwis nagrzewnic master serwis nagrzewnic master
Ruch ciepła wymiennikach Istnieją trzy mechanizmy przenoszenia ciepła: przewodzenie - ruch ciepła bez ruchu masy (np.
przez ściankę wymiennika) konwekcja - ruch ciepła z jednoczesnym ruchem masy (np.

z płynu do ścianki wymiennika) promieniowanie - ruch ciepła poprzez fale elektromagne.

Widok do druku:

serwis nagrzewnic master